Bytový dom
Byt
Poschodie
Počet izieb
Typ
Rozloha
Cena s DPH
Dostupnosť
A1
A1116
10. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
348 150
Voľný
Detail
A1
A1124
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
394 628
Voľný
Detail
B2
B227
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
224 266
Voľný
Detail
B2
B228
1. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.19 m2
332 797
Voľný
Detail
B2
B241
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
88.42 m2
406 732
Voľný
Detail
B2
B243
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
219 926
Voľný
Detail
B2
B244
3. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
40.56 m2
178 464
Voľný
Detail
B2
B251
4. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
88.42 m2
424 416
Voľný
Detail
B2
B254
4. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
40.56 m2
182 520
Voľný
Detail
B2
B262
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
63.28 m2
303 744
Voľný
Detail
B2
B264
5. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
40.56 m2
194 688
Voľný
Detail
B2
B267
5. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.17 m2
381 405
Voľný
Detail
D1
D122
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
198 280
Voľný
Detail
D1
D123
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
234 751
Voľný
Detail
D1
D124
1. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
175 222
Voľný
Detail
D1
D125
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
45.43 m2
202 682
Voľný
Detail
D1
D126
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
304 806
Voľný
Detail
D1
D127
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
234 006
Voľný
Detail
D1
D128
1. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
337 798
Voľný
Detail
D1
D132
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
200 291
Voľný
Detail
D1
D133
2. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
186 214
Voľný
Detail
D1
D138
2. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
354 031
Voľný
Detail
D1
D141
3. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
411 732
Voľný
Detail
D1
D143
3. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
188 107
Voľný
Detail
D1
D144
3. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
178 657
Voľný
Detail
D1
D151
4. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
429 416
Voľný
Detail
D1
D153
4. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
190 000
Voľný
Detail
D1
D154
4. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
180 376
Voľný
Detail
D1
D157
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
241 790
Voľný
Detail
D1
D158
4. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
370 265
Voľný
Detail
D1
D161
5. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
435 000
Voľný
Detail
D1
D162
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
206 326
Voľný
Detail
D1
D163
5. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
195 658
Voľný
Detail
D1
D164
5. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
182 093
Voľný
Detail
D1
D168
5. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
386 405
Voľný
Detail
D1
D171
6. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
440 000
Voľný
Detail
D1
D173
6. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
197 551
Voľný
Detail
D1
D174
6. P
1 izba
Balkón 5.9 m2
35.83 m2
183 810
Voľný
Detail
D1
D178
6. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
393 000
Voľný
Detail
D1
D181
7. P
4 izby
Zim. záhrada 9.61 m2
102.27 m2
531 908
Voľný
Detail
D1
D182
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
218 906
Voľný
Detail
D1
D183
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.26 m2
346 480
Voľný
Detail
D1
D184
7. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
192 832
Voľný
Detail
D1
D185
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
260 608
Voľný
Detail
D1
D186
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
341 491
Voľný
Detail
D1
D187
7. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
422 084
Voľný
Detail
D2
D281
7. P
4 izby
Zim. záhrada 9.61 m2
102.27 m2
531 908
Voľný
Detail
D2
D283
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.26 m2
336 674
Voľný
Detail
D2
D287
7. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
422 084
Voľný
Detail
A1
A1115
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
108.4 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A1125
11. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A122
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.05 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A123
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A152
4. P
1 izba
---
32.41 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
B2
B233
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
B2
B258
4. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.19 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
B2
B265
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.19 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
C3
C324
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D135
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D137
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D142
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D146
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D2
D228
1. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D2
D271
6. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D2
D273
6. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A1101
9. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1102
9. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1103
9. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1104
9. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1105
9. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
36.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1106
9. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.3 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1107
9. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1111
10. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1112
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1113
10. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1114
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1121
11. P
4 izby
Terasa 20.73 m2
118.24 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1122
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1123
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
108.4 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A121
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A124
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A125
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A126
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A127
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A128
1. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A131
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A132
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A133
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A134
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A135
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A136
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A137
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A138
2. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A141
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A142
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A143
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A144
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A145
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A146
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A147
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A148
3. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A151
4. P
5 izieb
Balkón 12.78 m2
112.45 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A153
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A154
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A155
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A156
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A157
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A158
4. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A161
5. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A162
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A163
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A164
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A165
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A166
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A167
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A168
5. P
2 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A171
6. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A172
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A173
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A174
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A175
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A176
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A177
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A178
6. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A181
7. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A182
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A183
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A184
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A185
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A186
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A187
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A188
7. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A191
8. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A192
8. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A193
8. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A194
8. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A195
8. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
36.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A196
8. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.3 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A197
8. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B221
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
88.42 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B222
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
63.5 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B223
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B224
1. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
40.56 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B225
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B226
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.33 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B231
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
88.42 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B232
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
63.5 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B234
2. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
40.56 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B235
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B236
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.33 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B237
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B238
2. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.19 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B242
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
63.5 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B245
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B246
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.33 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B247
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B248
3. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.19 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B252
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
63.5 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B253
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B255
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B256
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.33 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B257
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B261
5. P
4 izby
Terasa 19.94 m2
110.97 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B263
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.25 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B266
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.33 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C321
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.85 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C322
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C323
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C325
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C326
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C327
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C328
1. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C331
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.85 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C332
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C333
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C334
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C335
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C336
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C337
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C338
2. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C341
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.85 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C342
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C343
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C344
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C345
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C346
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C347
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C348
3. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C351
4. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.85 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C352
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C353
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C354
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C355
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C356
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C357
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C358
4. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C361
5. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.85 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C362
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C363
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C364
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C365
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C366
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C367
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C368
5. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C371
6. P
3 izby
Zim. záhrada 7.74 m2
71.65 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C372
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C373
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C374
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C375
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.23 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C376
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C377
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.26 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C378
6. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
81.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D121
1. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
87.72 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D131
2. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D134
2. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D136
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D145
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D147
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D148
3. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D152
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D155
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D156
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D165
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D166
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D167
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D172
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D175
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D176
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D177
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D221
1. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
87.72 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D222
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D223
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D224
1. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D225
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
45.43 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D226
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D227
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D231
2. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D232
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D233
2. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D234
2. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D235
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D236
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D237
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D238
2. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D241
3. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D242
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D243
3. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D244
3. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D245
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D246
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D247
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D248
3. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D251
4. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D252
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D253
4. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D254
4. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D255
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D256
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D257
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D258
4. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D261
5. P
4 izby
Balkón 7.59 m2
88.27 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D262
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D263
5. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
39.52 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D264
5. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D265
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D266
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D267
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D268
5. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D272
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D274
6. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D275
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
58.66 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D276
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D277
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D278
6. P
3 izby
Balkón 7.59 m2
81.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D282
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D284
7. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
35.83 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D285
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D286
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
72.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail