Bytový dom
Byt
Poschodie
Počet izieb
Typ
Rozloha
Cena s DPH
Dostupnosť
C2
C221
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C222
1. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C224
1. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C225
1. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.97 m2
206 138
Voľný
Detail
C2
C226
1. P
3 izby
Balkón 5.3 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C227
1. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
42.77 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C228
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C231
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C232
2. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C233
2. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.21 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C234
2. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C235
2. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.97 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C236
2. P
3 izby
Balkón 5.30 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C237
2. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
42.77 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C238
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C241
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C242
3. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C243
3. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.21 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C244
3. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C245
3. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.97 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C246
3. P
3 izby
Balkón 5.3 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C247
3. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
42.77 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C248
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C251
4. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C252
4. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C253
4. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.21 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C254
4. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C255
4. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.97 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C256
4. P
3 izby
Balkón 5.3 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C223
1. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.21 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C257
4. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
42.77 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C258
4. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C261
5. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C262
5. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C263
5. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.21 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C264
5. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C265
5. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
54.97 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C266
5. P
3 izby
Balkón 5.30 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C267
5. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
42.77 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C268
5. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C271
6. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C272
6. P
2 izby
Balkón 5.30 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C273
6. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.35 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C274
6. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C275
6. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
55.12 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C276
6. P
3 izby
Balkón 5.30 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C277
6. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
42.92 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C278
6. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
81.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C281
7. P
3 izby
Zim. záhrada 7.92 m2
70.84 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C282
7. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
41.79 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C283
7. P
2 izby
Balkón 5.3 m2
54.35 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C284
7. P
1 izba
Balkón 2.46 m2
36.96 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C285
7. P
3 izby
Balkón 5.3 m2
67.92 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C286
7. P
3 izby
Balkón 5.3 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C2
C287
7. P
5 izieb
Balkón 7.49 m2
112.44 m2
-- -- --
Predaný
Detail