Bytový dom
Byt
Poschodie
Počet izieb
Typ
Rozloha
Cena s DPH
Dostupnosť
A1
A1116
10. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
348 150
Voľný
Detail
A1
A1124
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
394 628
Voľný
Detail
A1
A1115
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
108.4 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A1125
11. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A122
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.05 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A123
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A152
4. P
1 izba
---
32.41 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A1101
9. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1102
9. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1103
9. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1104
9. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1105
9. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
36.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1106
9. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.3 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1107
9. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1111
10. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1112
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1113
10. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1114
10. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1121
11. P
4 izby
Terasa 20.73 m2
118.24 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1122
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1123
11. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
108.4 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A121
1. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A124
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A125
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A126
1. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A127
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A128
1. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A131
2. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A132
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A133
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A134
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A135
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A136
2. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A137
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A138
2. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A141
3. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A142
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A143
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A144
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A145
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A146
3. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A147
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A148
3. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A151
4. P
5 izieb
Balkón 12.78 m2
112.45 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A153
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A154
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A155
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A156
4. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A157
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A158
4. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A161
5. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A162
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A163
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A164
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A165
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A166
5. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A167
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A168
5. P
2 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A171
6. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A172
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A173
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A174
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A175
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A176
6. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A177
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A178
6. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A181
7. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A182
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A183
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A184
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A185
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A186
7. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
68.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A187
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A188
7. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A191
8. P
4 izby
Balkón 7.49 m2
89.07 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A192
8. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
102.36 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A193
8. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A194
8. P
4 izby
Balkón 5.29 m2
75.89 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A195
8. P
1 izba
Balkón 5.29 m2
36.11 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A196
8. P
3 izby
Balkón 5.29 m2
73.3 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A197
8. P
3 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail