Bytový dom
Byt
Poschodie
Počet izieb
Typ
Rozloha
Cena s DPH
Dostupnosť
B2
B227
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
224 266
Voľný
Detail
D1
D122
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
198 280
Voľný
Detail
D1
D123
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
234 751
Voľný
Detail
D1
D125
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
45.43 m2
202 682
Voľný
Detail
D1
D127
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
234 006
Voľný
Detail
D1
D132
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
200 291
Voľný
Detail
D1
D157
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
241 790
Voľný
Detail
D1
D162
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
206 326
Voľný
Detail
D1
D182
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
218 906
Voľný
Detail
D1
D185
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
260 608
Voľný
Detail
A1
A122
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.05 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A123
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
B2
B233
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
B2
B265
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.19 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D137
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
D1
D142
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Rezervovaný
Detail
A1
A1103
9. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A1113
10. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A124
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A125
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A127
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A132
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A133
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A134
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A135
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A137
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A142
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A143
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A144
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A145
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A147
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A153
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A154
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A155
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A157
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A162
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A163
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A164
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A165
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A167
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A168
5. P
2 izby
Balkón 7.49 m2
69.63 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A172
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A173
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A174
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A175
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A177
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A182
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
57.04 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A183
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A184
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A185
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A187
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.08 m2
-- -- --
Predaný
Detail
A1
A193
8. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.87 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B223
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B225
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B235
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B237
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B243
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B245
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B247
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B253
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.81 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B255
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
53.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B257
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.06 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B2
B263
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.25 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C322
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C323
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C324
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C325
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C327
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C332
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C333
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C334
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C335
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C337
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C342
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C343
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C344
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C345
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C347
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C352
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C353
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C354
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C355
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C357
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C362
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C363
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.05 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C364
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C365
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.1 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C367
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C372
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
47.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C373
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C374
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
61.67 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C375
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.23 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C3
C377
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.26 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D147
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D152
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D167
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D172
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D1
D177
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D222
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D223
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.13 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D225
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
45.43 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D227
1. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D232
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D237
2. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D242
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D247
3. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D252
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D257
4. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D262
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D267
5. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D272
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D277
6. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D282
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
41.98 m2
-- -- --
Predaný
Detail
D2
D285
7. P
2 izby
Balkón 5.29 m2
54.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail