Financovanie

Postup pri kúpe bytu:

1. krok
Výber bytu.
2. krok
Podpis Zmluvy o budúcej zmluve. Po jej podpise je klient povinný uhradiť zálohu 20 % z ceny bytu so splatnosťou 15 dní. Záloha môže byť hradená aj hypotekárnym úverom.
3. krok
Podpis KZ, po kolaudácii bytu. Po jej podpise je klient povinný uhradiť zálohu 80 % z ceny bytu so splatnosťou 10 dní. Záloha môže byť hradená aj hypotekárnym úverom.