Financovanie

Postup pri kúpe bytu:

1. krok – Výber bytu
2. krok – podpis Zmluvy o budúcej zmluve. Po jej podpise je klient povinný uhradiť zálohu 20% z ceny bytu so splatnosťou 30 dní. Záloha môže byť hradená aj hypotekárnym úverom,
3. krok- podpis KZ, po kolaudácii bytu. Po jej podpise je klient povinný uhradiť zálohu 80% z ceny bytu. Záloha môže byť hradená aj hypotekárnym úverom.