Bytový dom
Byt
Poschodie
Počet izieb
Typ
Rozloha
Cena s DPH
Dostupnosť
B1
B122
1. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
63.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B125
1. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
66.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B126
1. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
54.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B128
1. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.15 m2
222 030
Voľný
Detail
B1
B132
2. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
63.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B135
2. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
66.15 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B136
2. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
54.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B138
2. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.15 m2
223 974
Voľný
Detail
B1
B142
3. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
63.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B145
3. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
66.15 m2
184 168
Voľný
Detail
B1
B146
3. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
54.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B148
3. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.15 m2
225 900
Voľný
Detail
B1
B152
4. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
63.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B155
4. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
66.15 m2
185 750
Voľný
Detail
B1
B156
4. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
54.48 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B158
4. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.15 m2
227 925
Voľný
Detail
B1
B162
5. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
63.18 m2
-- -- --
Predaný
Detail
B1
B166
5. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
54.59 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C125
1. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
187 700
Voľný
Detail
C1
C126
1. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
195 300
Voľný
Detail
C1
C128
1. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
222 600
Voľný
Detail
C1
C135
2. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C136
2. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
197 000
Voľný
Detail
C1
C138
2. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
224 000
Voľný
Detail
C1
C145
3. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C146
3. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C148
3. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
226 500
Voľný
Detail
C1
C155
4. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C156
4. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C158
4. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
228 500
Voľný
Detail
C1
C165
5. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C166
5. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
202 102
Voľný
Detail
C1
C168
5. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
230 500
Voľný
Detail
C1
C175
6. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C176
6. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
203 801
Voľný
Detail
C1
C178
6. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.28 m2
232 400
Voľný
Detail
C1
C185
7. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
68 m2
-- -- --
Predaný
Detail
C1
C186
7. P
3 izby
Balkón 5.1 m2
70.75 m2
205 500
Voľný
Detail
C1
C188
7. P
3 izby
Balkón 7.35 m2
81.37 m2
235 000
Voľný
Detail