04.05.2018

Rínok Rača má platné územné rozhodnutie, už búra ruiny bývalých vinárskych závodov

Developer začal čistiť trojhektárové územie budúcej zóny Rínok Rača a búrať ruiny bývalých vinárskych závodov a stavieb postavených po ich zániku. Zaregistroval tiež už viac ako 30 záujemcov na v prvej fáze prezentovaných 95 bytov.

„Veríme, že Rínok Rača, ktorý čoskoro začneme stavať, bude novým centrom mestskej časti a prirodzene zapadne do života všetkých jej obyvateľov,“ hovorí Martin Šimurda, zástupca developera, ktorý patrí do skupiny Bencont Group.

Developer čoskoro zažiada o stavebné povolenia na výstavbu infraštruktúry a neskôr na výstavbu bytov, garáží a obchodnej pasáže pri Kadnárovej ulici. Tie by mali byť dokončené do konca roku 2021.

Rínok Rača bude mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch, ako predpokladá územný plán. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované.

Okrem kultivácie spustnutého územia bude developer investovať do moderných cyklotrás aj rekonštrukcie autobusovej zastávky MHD. Spomienkou na minulosť Rače budú susedské vinice, ktorých vznik a údržbu bude podporovať minimálne desať rokov. Projekt prispeje do rozpočtu mestskej časti v najbližších troch rokoch sumou viac ako milión euro.

V liste obyvateľom Rače, ktorí bývajú v priamom susedstve nového projektu sa stavebník zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby chce úzko komunikovať a vychádzať v ústrety všetkým jej obyvateľom. Aj preto v rámci čistenia územia pripraví v najbližších týždňoch Rínok Rača veľkokapacitné kontajnery, ktoré môžu obyvatelia ulíc Sadmelijská, Barónka, Kubačova, Kadnárova, Plickova a Novohorská použiť na odstránenie veľkorozmerného odpadu z ich domácností a pivníc.

„Dúfam, že búranie i výstavba prvej etapy prebehnú rýchlo, bez komplikácií, a že sa čoskoro budeme môcť spoločne tešiť z novej multifunkčnej zóny, ktorá okrem cyklotrás, škôlky a viníc prinesie aj viacero možností na relax, nákupy, či zamestnanie,“ uzatvára Šimurda.

Rínok Rača bude celkovo pozostávať zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou, z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 822 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo spolu 473 bytov pre 990 ľudí.

Oproti v minulosti prezentovaným návrhom sa rozsah projektu zmenšil čo do počtu poschodí aj hmoty. Požiadavke verejnosti, ktorá požadovala Index podlažnej plochy na úrovni 1,5 developer vyhovel. Zastavanosť plochy je na 80 percentách oproti tomu, čo tu povoľuje platný územný plán. Projekt garantuje vysoký podiel plôch zelene až na priemerný koeficient 34 % územia, čo je v Bratislave rarita. Platný úzamný plán žiada priemerný koeficient 22 % zelených plôch. Praktický to znamená, že z celej plochy obytného súboru bude ať 45 % plôch zelených.

Martin Šimurda, konateľ spoločnosti Rínok Rača v minulosti tiež povedal: “Aby sme mohli asanovať zdevastovaný trojhektárový komplex bývalej fabriky priamo medzi obytnými zónami a túto oblasť ďalej revitalizovať, musíme preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru a v súlade s územným plánom vytvoriť primeraný počet priestorov na predaj a prenájom. Všetky naše záväzky voči mestskej časti i mestu sme pripravení naplniť a v prípade rôznych názorov chceme vždy hľadať spoločné riešenia a kompromisy, ktoré budú na prospech všetkých zúčastnených strán.”

Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo pre neho, na žiadosť mestskej časti, nové parkovacie miesta. Nemecký kultúrny dom stojí priamo vedľa ruiny závodu na a Rínok Rača mu vracia dôležité miesto, keď ho vťahuje späť do novovznikajúceho centra tejto mestskej časti.

 • 21.10.2019

  Rínok Rača pokrstili odhalením mozaiky z bývalých Vinárskych závodov

  Rínok Rača, ktorého výstavba dostala zelenú začiatkom mesiaca, pokrstil svoj projekt. Pri krste tiež slávnostne predstavil svoje nové predajné miesto. V ňom môžu záujemcovia o zelené bývanie v Rači prostredníctvom virtuálnej reality preskúmať a zamilovať si svoj budúci byt. Krstilo sa, ako je pre projekt typické, s úctou k histórii Rače – červeným vermutom, vínom, ktoré sa dlho vyrábalo vo Vinárskych závodoch. Ich ruina sa nachádzala na mieste, kde onedlho vyrastie nové zelené centrum Rače.

 • 16.09.2019

  Rínok Rača má právoplatné stavebné povolenie

  História Rače ožije v Rínku Rača priamo pod oknami, v nových susedských viniciach. Spolu s dokonalou občianskou vybavenosťou a možnosťami kultúrno-spoločenského vyžitia vytvorí Rínok Rača nové zelené centrum tejto mestskej časti. Projekt dostal práve v týchto dňoch právoplatné stavebné povolenie.

 • 07.05.2019

  Milí susedia,

  z trojhektárovej ruiny bývalých Vinárskych závodov, ktorá dlhé roky špatí Raču, začíname budovať príjemné miesto pre život.
  Projekt Rínok Rača, ktorý získal potrebné povolenia a čoskoro ho tu začneme budovať, bude novým centrom Rače. Verím, že
  prirodzene zapadne do života všetkých obyvateľov tejto mestskej časti.

záujem o Bytové priestory?
Viktor Rusňák
Miriam Frolová
Anna Benkeová
záujem o Obchodné priestory?
Norbert Šimko

Kontaktujte nás

* Povinné