24.08.2021

Nehnuteľnosti v Bratislave ďalej rastú 2-ciferným tempom

Ceny rezidenčných nehnuteľností v Bratislave aj v roku 2021 pokračujú s dvojciferným rastom. Priemerná jednotková cena novostavieb koncom druhého štvrťroka 2021 prvý krát prekročila hranicu 4 000 €/m² vrátane DPH, zatiaľ čo byty predávané z druhej ruky vzrástli na 3177 €/m². Medziročný rast v oboch prípadoch dosahoval úroveň okolo 14%. Oživenie dopytu po roku poznačenom pandémiou sa tak prejavilo aj pri nehnuteľnostiach.

Ponuku novostavieb koncom druhého štvrťroka tvorilo necelých 2 500 bytov, z čoho 95% predstavovali byty predávane z papiera a len 5% tvorili dokončené byty. V Bratislave aktuálne predáva novostavby 94 projektov resp. etáp jednotlivých projektov. Najdrahším okresom je prirodzene Staré Mesto s jednotkovou cenou presahujúcou 6 500 €/m² vrátane DPH. Najlacnejším okres je Bratislava III s jednotkovou cenou 3 356 €/m² vrátane DPH, čo je však spôsobené takmer neexistujúcou ponukou novostavieb v Novom Meste a ponuka v okrese je tak tvorená skôr okrajovými lokalitami. Priemerná rozloha ponúkaných novostavieb dosahuje 64,15 m² a absolútnu cenu 248 tisíc eur vrátane DPH.

Tabuľka 1: Špecifiká voľných bytov na trhu s novostavbami v Bratislave rozdelené podľa okresov (2.Q.2021)

Tabuľka 1: Špecifiká voľných bytov na trhu s novostavbami v Bratislave rozdelené podľa okresov (2.Q.2021)

 

Byty predávané z druhej ruky zaznamenali počas roku 2020 spomalenie resp. stagnáciu cenového rastu, čo súviselo s dočasným poklesom dopytu a opatrnosťou predávajúcich pri zvyšovaní cien. Po pominutí neistoty spôsobenej pandémiou sa v roku 2021 cenový rast opäť obnovil, keďže kúpna sila podporená vysokou zamestnanosťou, rastúcimi mzdami a nízkymi úrokovými sadzbami ostáva silná. Ceny novostavieb však aj napriek pandémií pokračovali s rastovým trendom aj v roku 2020, čo súvisí predovšetkým s nepostačujúcou ponukou voľných bytov. Ich počet sa aktuálne nachádza na polovici oproti roku 2017, pričom táto situácia pretrváva už od roku 2019.

Nedostatok bytov súvisí predovšetkým s extrémne nízkym počtom vydaných stavebných povolení v hlavnom meste, čo má za následok nedostatočný prílev nových bytov na trh. Povoľovací proces je administratívne náročný a trvá roky, kým sa projekt z fázy akvizície pozemku dostane do fázy výstavby. Pre zlepšenie situácie je potrebná aktualizácia územného plánu Bratislavy a reforma procesov vedúcich k vydaniu stavebného povolenia. Ich implementácia a prejavenie sa na trhu však bude trvať roky. Dnes už preto vieme povedať, že sa situácia s nedostatkom bytov v blízkom období nezmení a tlak na rast cien spôsobený nedostatočnou ponukou bude pretrvávať.

Zatiaľ čo ponuka bytov známky zlepšenia nevykazuje, dopyt po novostavbách predstavovaný počtom predaných bytov sa za prvý polrok 2021 obnovil na úroveň z roku 2019. A to aj napriek skutočnosti, že ceny novostavieb za toto obdobie vzrástli o 30%. Za rok 2021 je pravdepodobný ďalší dvojciferný rast cien novostavieb na úrovni okolo 10-15%, pričom podobné tempo rastu budeme vidieť aj pre trh s bytmi z druhej ruky. V ďalších rokoch bude cenový rast ďalej tlačiť nedostatočná ponuka no dopyt bude postupne narážať na zhoršujúcu sa dostupnosť bývania. Tá je výsledkom vyššieho rastu cien nehnuteľností ako miezd, pričom doposiaľ tento rozdiel kompenzovala úroková sadzba, ktorá však už zdá sa dosiahla svoje minimá. Dopyt sa tak môže mierne ochladiť, čo bude mať za následok postupné spomalenie cenového rastu smerom k 5-10%.

Graf 1: Vývoj na trhu novostavieb v Bratislave

Graf 1: Vývoj na trhu novostavieb v Bratislave

 • 15.09.2021

  Ráčte si pozrieť, ako rastie Rínok Rača

  Stavebné práce na projekte Rínok Rača pokračujú a my sme vo výšinách z toho, ako pekne stavba napreduje. Preleťte sa s nami Račou, pokochajte sa pohľadom na polyfunkčný bytový domu A1, ktorý bude najvyššou budovou v celom komplexe. A samozrejme aj zelenými Karpatami v pozadí.

 • 24.08.2021

  Nehnuteľnosti v Bratislave ďalej rastú 2-ciferným tempom

  Ceny rezidenčných nehnuteľností v Bratislave aj v roku 2021 pokračujú s dvojciferným rastom. Priemerná jednotková cena novostavieb koncom druhého štvrťroka 2021 prvý krát prekročila hranicu 4 000 €/m² vrátane DPH, zatiaľ čo byty predávané z druhej ruky vzrástli na 3177 €/m². Medziročný rast v oboch prípadoch dosahoval úroveň okolo 14%. Oživenie dopytu po roku poznačenom pandémiou sa tak prejavilo aj pri nehnuteľnostiach.

 • 10.03.2021

  Ráčte pripraviť deti do škôlky

  V spolupráci s mestskou častou Rača pripravujeme pre budúcich obyvateľov Rínku Rača mestskú škôlku s 2 triedami, ktorá sa bude nachádzať v obytnom bloku C3. Otvorenie prvého ročníka sme ráčili naplánovať na rok 2023.

 • 18.02.2021

  Ráčte sa s nami preletieť

  Natočili sme pre vás video, aby ste videli ako napredujeme s výstavbou nových obytných budov Rinok Rača. Tešíme sa, že klienti tak môžu reálne vidieť ako rastieme. V Rínok Rača tak pribudne 469 nových bytov, klienti si môžu aktuálne vybrať z ponuky predaja nových budov C3 a A1.

 • 14.01.2021

  Rača plánuje obnoviť prevádzku základnej školy na Plickovej ulici

  Mestská časť sa rozhodla pripraviť komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu objektu Základnej školy neďaleko Barónky. Vzniknúť tu má 25 bežných a 10 odborných tried pre 600 žiakov. V pláne je aj druhá fáza obnovy, ktorá ráta s vybudovaním vonkajšieho športového a oddychového areálu. Areál aj budova má byť ekologická, podporovať vodozádržné opatrenia, starosta mestskej časti Rača Michal Drotován navyše avizoval, že hľadá možnosti zachovania existujúcich mozaík na fasáde budovy.

 • 11.11.2020

  Ráčte si vybrať štandard

  Na predajnom mieste Rínok Rača sme pre našich klientov nachystali vzorkovník výberu štandardu pre byty Rínok Rača. Každý klient, ktorý si u nás kúpi byt, bude mať možnosť konzultovať klientské zmeny s architektkou. Ráčte si vybrať!

 • 02.11.2020

  Stavebné práce pokračujú

  Aj napriek zložitej situácii a dodržiavaní všetkých pandemických opatrení v mieste výstavby Rínku Rača napredujeme so stavebnými prácami, aby sme svojim klientom poskytli bývanie v dohodnutom termíne. Ráčte si pozrieť aktuálnu situáciu bytových domov C1 a C2.

 • 20.05.2020

  Rínok Rača napreduje vo výstavbe

  Práce na výstavbe projektu Rínok Rača za posledné mesiace výrazne pokročili. Stavebné práce postupujú podľa plánovaného harmonogramu prác a aktuálnych možností bez obmedzení výstavby

 • 21.10.2019

  Rínok Rača pokrstili odhalením mozaiky z bývalých Vinárskych závodov

  Rínok Rača, ktorého výstavba dostala zelenú začiatkom mesiaca, pokrstil svoj projekt. Pri krste tiež slávnostne predstavil svoje nové predajné miesto. V ňom môžu záujemcovia o zelené bývanie v Rači prostredníctvom virtuálnej reality preskúmať a zamilovať si svoj budúci byt. Krstilo sa, ako je pre projekt typické, s úctou k histórii Rače – červeným vermutom, vínom, ktoré sa dlho vyrábalo vo Vinárskych závodoch. Ich ruina sa nachádzala na mieste, kde onedlho vyrastie nové zelené centrum Rače.

 • 16.09.2019

  Rínok Rača má právoplatné stavebné povolenie

  História Rače ožije v Rínku Rača priamo pod oknami, v nových susedských viniciach. Spolu s dokonalou občianskou vybavenosťou a možnosťami kultúrno-spoločenského vyžitia vytvorí Rínok Rača nové zelené centrum tejto mestskej časti. Projekt dostal práve v týchto dňoch právoplatné stavebné povolenie.

 • 07.05.2019

  Milí susedia,

  z trojhektárovej ruiny bývalých Vinárskych závodov, ktorá dlhé roky špatí Raču, začíname budovať príjemné miesto pre život.
  Projekt Rínok Rača, ktorý získal potrebné povolenia a čoskoro ho tu začneme budovať, bude novým centrom Rače. Verím, že
  prirodzene zapadne do života všetkých obyvateľov tejto mestskej časti.

Ďalšie články
záujem o Bytové priestory?
Viktor Rusňák
Miriam Frolová
záujem o Obchodné priestory?
Tomáš Hullmann
Norbert Šimko

Kontaktujte nás

  * Povinné

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a uplatňujú sa pritom zmluvné podmienky a ochrana údajov spoločnosti Google.