0
voľných bytov

Ráčte bývať

Ráčte si vybrať

Projekt

Zeleň lieči, zeleň inšpiruje, zeleň spája.
V Rínku Rača vyrastie šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s bývaním a päť objektov občianskej vybavenosti. Súčasťou projektu budú tri rozsiahle podzemné parkovacie garáže. Cieľom projektu je dotvárať a zveľaďovať bývanie v Rači, preto žiadna z budov Rínku Rača neprevýši maximálne výšky v okolí. Tým dosiahneme to, že kľúčové miestne výhľady ostanú zachované. V Rínku Rača sme výrazne zvýšili pomer zelených plôch oproti územnému plánu a revitalizácia areálu Vinárskych závodov dostala zelenú. Rínok Rača bude mať, oproti podmienkam stanoveným v územnom pláne, menej zástavby a viac zelených plôch. Viac ako tretina budúcej zóny bude pokrytá zeleňou. Zanedlho z dlhoročne chátrajúcej ruiny Vinárskych závodov vytvoríme príjemné miesto pre pokojný rodinný a komunitný život so všetkými výhodami parku i mesta. Obklopený prírodou v náručí Malých Karpát vytvára Rínok Rača príjemný priestor, ktorý prirodzene zapadne do života všetkých Račanov a v ktorom budú vznikať rodiny, priateľstvá a zážitky. Priestor, v ktorom sa váš byt hravo zmení na ozajstný domov.

Rínok Rača vybuduje z trojhektárovej ruiny bývalých Vinárskych závodov príjemné miesto pre život jeho obyvateľov i susedov.

Koľko
izieb?

Ráčte si
vybrať byt

Pri tomto projekte sa na výstavbu pozeráme inak, než je dnes zvykom.
Na prvom mieste ste vy, až potom stavba. Nestačilo by nám, ak by ste sa tu ako doma iba cítili. Chceme, aby ste tu skutočne doma boli. V pestrej galérii bytov nájdete ideálne bývanie pre rodiny s deťmi i byty pre spokojný život jednotlivcov či párov. Súčasťou Rínku Rača sú tri podzemné parkovacie garáže, ktoré zabezpečia vysoký komfort, prístup z auta suchou nohou až domov a v neposlednom rade, viac priestoru pre život v náruči zelene.

Tak nech sa páči, nájdite si svoj vysnívaný domov medzi bytmi a ráčte bývať.
Ing. Pavol Mrázek

Veľa sa hovorí o verejnom priestore. Pri výstavbe nového bývania sa naň často zabúda. My sme chceli, aby v Rači tomu bolo inak. Aby to neboli nejaké mechanicky naskladané domy, ktoré smerujú každý inam.

Čo na to architekt
Ing. arch. Pavol Mrázek?

V čom je váš návrh prínosom pre Raču?

Veľa sa hovorí o verejnom priestore. Pri výstavbe nového bývania sa naň často zabúda. My sme chceli, aby v Rači tomu bolo inak. Aby to neboli nejaké mechanicky naskladané domy, ktoré smerujú každý inam.


Ing. Pavol Mrázek

Preto sme sa snažili o čo najprirodzenejšie zapojenie novej zástavby do existujúceho prostredia. Nemecký kultúrny dom sa stal prirodzeným centrom Rače. Línia obchodov, ktorá vychádza z námestia pred Nemeckým domom vytvorí novú fasádu Kubačovej ulice. Vznikne nové lokálne centrum pri zastávke električky. Nepochybne sa celá táto časť Rače oživí.

Ale je tu aj ďalší prínos. Dnes nefunkčný areál bývalých Vinárskych závodov nahradí nové prostredie, ktoré bude prístupné pre každého. Zvýši sa tak kvalita mestskej časti ako celku.

Zeleň

Tým, že sme väčšinu parkovísk dokázali umiestniť pod terén, až 45 % plôch riešeného územia je prírodných. Susedské vinice je názov zelene v 3D. Ide o o drevené priestorové konštrukcie, na ktorých bude rásť popínavý divý vinič. Koniec – koncov, veď sme v Rači. Veľa sa hovorí o zelených strechách. Tie budú fyzicky prístupné a obyvatelia ich budú vnímať aj z okien bytov. Zelené strechy sú projektované nad obchodmi a podzemnými garážami.

Prečo by ste mali bývať práve v Rínku Rača?

V prvom rade ide o kvalitu obytného prostredia, ktorá bude iná ako zabehnutý štandard. Priestorom vnútornej zástavby tu dominuje park so svojou pešou promenádou, ktorú prikryjeme visutou zeleňou. Sem tiež umiestnime lavičky, ihriská a hlavne veľa zelene. Súčasťou projektu bude aj materská škôlka pre 40 detí.

Ako je to s parkovaním?

Počty parkingov ako na povrchu i v podzemí bez problémov uspokoja nároky obyvateľov i návštevníkov. Zastávka električky je priamo pri vstupe do obytného súboru, teda v novom verejnom priestore. Obyvatelia nebudú odkázaní na auto, ako je tomu vo vyšších polohách Rače. K MHD sa dostanú pohodlne aj peši.

Lokalita

Rínok Rača sa nachádza na území ohraničenom ulicami Plickova, Sadmelijská, Kubačova a Barónka, kde bol do roku 2000 umiestnený rozľahlý komplex Bratislavských vinárskych závodov.
Ten už viac ako desaťročie pustne a špatí jadro mestskej časti hneď v dotyku s nedávno rekonštruovaným Nemeckým domom. Investor sa tu, okrem samotnej výstavby a kultivácie územia a jeho okolia, zaviazal k investíciám do moderných cyklotrás, rekonštrukcie priľahlých zastávok MHD a k vybudovaniu materskej školy priamo v obytnej zóne. Originálnou spomienkou na minulosť územia tu budú susedské vinice, ktoré budú stavebníkom podporované po dobu minimálne desiatich rokov. Rínok Rača vytvorí zo zanedbanej lokality zelené miesto pre život. Ráčte sa presvedčiť sami na porovnaní predtým a potom.

Developer

BENCONT DEVELOPMENT, a.s. bola založená v roku 2008 ako developerská spoločnosť venujúca sa rozvoju stavebných projektov.

Jej hlavnou aktivitou je riešenie štandardného rezidenčného bývania v kombinácii s rôznymi možnosťami rozhodovania sa klienta (byty, radové rodinné domy, rodinné domy, apartmány…). Spoločnosť, okrem rozvoja zóny Rínok Rača, riadila alebo riadi aj rezidenčné projekty Jurský obytný park vo Svätom Jure, Nový Martin v Martine, Tujetoin v bratislavskej Dúbravke, Valerian a Mendelsohn v Podunajských Biskupiciach a prevádzkuje apartmánový dom Família v Novom Smokovci.

Novinky

Staršie
 • 15.09.2021

  Ráčte si pozrieť, ako rastie Rínok Rača

  Stavebné práce na projekte Rínok Rača pokračujú a my sme vo výšinách z toho, ako pekne stavba napreduje. Preleťte sa s nami Račou, pokochajte sa pohľadom na polyfunkčný bytový domu A1, ktorý bude najvyššou budovou v celom komplexe. A samozrejme aj zelenými Karpatami v pozadí.

 • 24.08.2021

  Nehnuteľnosti v Bratislave ďalej rastú 2-ciferným tempom

  Ceny rezidenčných nehnuteľností v Bratislave aj v roku 2021 pokračujú s dvojciferným rastom. Priemerná jednotková cena novostavieb koncom druhého štvrťroka 2021 prvý krát prekročila hranicu 4 000 €/m² vrátane DPH, zatiaľ čo byty predávané z druhej ruky vzrástli na 3177 €/m². Medziročný rast v oboch prípadoch dosahoval úroveň okolo 14%. Oživenie dopytu po roku poznačenom pandémiou sa tak prejavilo aj pri nehnuteľnostiach.

 • 10.03.2021

  Ráčte pripraviť deti do škôlky

  V spolupráci s mestskou častou Rača pripravujeme pre budúcich obyvateľov Rínku Rača mestskú škôlku s 2 triedami, ktorá sa bude nachádzať v obytnom bloku C3. Otvorenie prvého ročníka sme ráčili naplánovať na rok 2023.

 • 18.02.2021

  Ráčte sa s nami preletieť

  Natočili sme pre vás video, aby ste videli ako napredujeme s výstavbou nových obytných budov Rinok Rača. Tešíme sa, že klienti tak môžu reálne vidieť ako rastieme. V Rínok Rača tak pribudne 469 nových bytov, klienti si môžu aktuálne vybrať z ponuky predaja nových budov C3 a A1.

 • 14.01.2021

  Rača plánuje obnoviť prevádzku základnej školy na Plickovej ulici

  Mestská časť sa rozhodla pripraviť komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu objektu Základnej školy neďaleko Barónky. Vzniknúť tu má 25 bežných a 10 odborných tried pre 600 žiakov. V pláne je aj druhá fáza obnovy, ktorá ráta s vybudovaním vonkajšieho športového a oddychového areálu. Areál aj budova má byť ekologická, podporovať vodozádržné opatrenia, starosta mestskej časti Rača Michal Drotován navyše avizoval, že hľadá možnosti zachovania existujúcich mozaík na fasáde budovy.

 • 11.11.2020

  Ráčte si vybrať štandard

  Na predajnom mieste Rínok Rača sme pre našich klientov nachystali vzorkovník výberu štandardu pre byty Rínok Rača. Každý klient, ktorý si u nás kúpi byt, bude mať možnosť konzultovať klientské zmeny s architektkou. Ráčte si vybrať!

 • 02.11.2020

  Stavebné práce pokračujú

  Aj napriek zložitej situácii a dodržiavaní všetkých pandemických opatrení v mieste výstavby Rínku Rača napredujeme so stavebnými prácami, aby sme svojim klientom poskytli bývanie v dohodnutom termíne. Ráčte si pozrieť aktuálnu situáciu bytových domov C1 a C2.

 • 20.05.2020

  Rínok Rača napreduje vo výstavbe

  Práce na výstavbe projektu Rínok Rača za posledné mesiace výrazne pokročili. Stavebné práce postupujú podľa plánovaného harmonogramu prác a aktuálnych možností bez obmedzení výstavby

 • 21.10.2019

  Rínok Rača pokrstili odhalením mozaiky z bývalých Vinárskych závodov

  Rínok Rača, ktorého výstavba dostala zelenú začiatkom mesiaca, pokrstil svoj projekt. Pri krste tiež slávnostne predstavil svoje nové predajné miesto. V ňom môžu záujemcovia o zelené bývanie v Rači prostredníctvom virtuálnej reality preskúmať a zamilovať si svoj budúci byt. Krstilo sa, ako je pre projekt typické, s úctou k histórii Rače – červeným vermutom, vínom, ktoré sa dlho vyrábalo vo Vinárskych závodoch. Ich ruina sa nachádzala na mieste, kde onedlho vyrastie nové zelené centrum Rače.

 • 16.09.2019

  Rínok Rača má právoplatné stavebné povolenie

  História Rače ožije v Rínku Rača priamo pod oknami, v nových susedských viniciach. Spolu s dokonalou občianskou vybavenosťou a možnosťami kultúrno-spoločenského vyžitia vytvorí Rínok Rača nové zelené centrum tejto mestskej časti. Projekt dostal práve v týchto dňoch právoplatné stavebné povolenie.

 • 07.05.2019

  Milí susedia,

  z trojhektárovej ruiny bývalých Vinárskych závodov, ktorá dlhé roky špatí Raču, začíname budovať príjemné miesto pre život.
  Projekt Rínok Rača, ktorý získal potrebné povolenia a čoskoro ho tu začneme budovať, bude novým centrom Rače. Verím, že
  prirodzene zapadne do života všetkých obyvateľov tejto mestskej časti.

Ďalšie články
záujem o Bytové priestory?
Viktor Rusňák
Miriam Frolová
záujem o Obchodné priestory?
Norbert Šimko
Tomáš Hullmann

Kontaktujte nás

  * Povinné

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a uplatňujú sa pritom zmluvné podmienky a ochrana údajov spoločnosti Google.